Вітаємо Вас на офіційному сайті Коломацького ІРЦ !

Інклюзивно-ресурсний центр є установою, що утворився  з метою забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи  та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

        Завдання ІРЦ:

  1) проведення комплексної оцінки, у тому числі повторної, та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб у разі встановлення у них особливих освітніх потреб;

2) надання рекомендацій закладам освіти щодо розроблення індивідуальної програми розвитку особи;

3) консультування батьків, інших законних представників особи з особливими освітніми потребами щодо особливостей її розвитку;

4) забезпечення участі педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру:

- у діяльності команди психолого-педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами;

- у семінарах, тренінгах, майстер-класах для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, обміну досвідом тощо;

5) залучення (у разі потреби) педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру під час засідань психолого-педагогічного консиліуму у спеціальних закладах загальної середньої освіти;

6) надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та інших послуг дітям з особливими освітніми потребами:

- дітям раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти;

- дітям, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу;

7) визначення потреби в асистенті учня та/або супроводі дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі (групі);

8) визначення рівня підтримки особи з особливими освітніми потребами в закладі освіти;

9) надання консультативної, психологічної допомоги батькам, іншим законним представникам осіб з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей та підвищення обізнаності щодо організації їх навчання і виховання;

10) інформування громади про діяльність інклюзивно-ресурсного центру та взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями тощо.


      Коли звертатись  до              інклюзивного центру? 

                      Шановні батьки!                            Ваша дитина росте, але Ви почали помічати, що вона в своєму розвитку відрізняється від дітей Ваших знайомих чи сусідів, зокрема:        - дитина почала пізніше гулити, тримати голівку, тягнутися до іграшок, хапати їх, захлинається при смоктанні, із запізненням навчилася сидіти, повзати і ходити;                  - до трьох років у дитини не з’явилося мовлення, вона спілкується за допомогою жестів та окремих складів;                                 - з іграшками і до цього часу гратися не може, лише на короткий термін дитину може привабити чужа або нова іграшка;                    - дитина неуважна, казки не слухає, не розуміє їх змісту, погано запам’ятовує вірші;    -  у поведінці дитини є моменти, які Вас хвилюють: малюк дуже рухливий, неслухняний або, навпаки, млявий, повільний, у нього повсякчас змінюється настрій;              -  Ви бачите ці вади, але у Вас десь жевріє надія, що дитина переросте і буде такою, як і всі.                                                                 Якщо Ваша дитина навчається в школі:        - у дитини є труднощі в засвоєнні освітньої програми чи навчальних предметів;                  - педагоги скаржаться, що у дитини є труднощі в навчанні, конфлікти в класі, агресивність;     -  дитина часто відчуває себе втомленою, не бажає вчитись, виконувати домашні завдання, відвідувати школу;                                              - дитина, на Ваш погляд, надто рухлива, або, навпаки, довго думає, гірше інших навчається, погано говорить.                                          Проведення Комплексної Оцінки        Подати заяву до інклюзивно-ресурсного центру для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини можна онлайн через автоматизовану систему роботи ІРЦ  https://ircenter.gov.ua/irc/view/id/85969  або за попереднім записом.  Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить фахівець центру, який визначає час та дату проведення комплексної оцінки та встановлює наявність таких документів:                                                – документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;                                                     – свідоцтва про народження дитини;             – індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);   – форми первинної облікової документації № 112/0 «Історія розвитку дитини», затвердженої МОЗ, у разі потреби – довідки від психіатра.                                      У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:   – психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного навчального закладу;                – зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки;                                                – документи щодо додаткових обстежень дитини.                                                                   Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини у проведенні комплексної оцінки є обов’язковою!                                                                                                                                                                                                         
       


 E-Mail адреса: kolomakirc@gmail.com     

Проведення комплексної психолого - педагогічної оцінки розвитку дитини здійснюється  щовівторка о 09.00 - 12.00 за попереднім записом. 

Консультативна та психологічна допомога надається за запитом.

Звернутись за консультацією  https://ircenter.gov.ua/irc/view/id/85969