У цьому розділі до Вашої уваги представлені навчальні програми, рекомендовані Міністерством освіти і науки України у закладах освіти для навчання дітей з особливими освітніми потребами за нозологіями:

  "Корекційні програми на сайті ІМЗО"  

https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-osvita/korektsiyni-programi/    

 "Програми з корекційно-розвиткової роботи на сайті МОН України"       https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchannya-ditej-u-specialnih-zakladah-osviti/osvita-ditej-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi/korekcijni-programi  

 Програми розвитку дітей  дошкільного віку 

  https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej

  Створення ІПР для дітей з ООП

https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/12355/676369/Створення%20індивідуальної%20програми%20для%20дітейз%20ООП.pdf